Kế hoạch đào tạo và trưng bày sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo tại Techfest vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Cập nhật lúc: 21/09/2018 717