Số / ký hiệu 1878/QÐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2025
Trích yếu: Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2025
Ngày ban hành 28/09/2023
Ngày hiệu lực 28/09/2023
Loại văn bản
Cơ quan ban hành Văn bản của tỉnh
File đính kèm: