Thứ hai, ngày 17 tháng 06 năm 2024
Cập nhật lúc: 07/06/2024

Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về các nội dung hỗ trợ thực hiện trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ về chuyển đổi số cho DNNVV

a) Nội dung hỗ trợ:

Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh (theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT).

b) Hồ sơ đề xuất hỗ trợ, gồm:

- Tờ khai theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ, báo giá của bên cung cấp (nếu có).

- Những tài liệu, hồ sơ liên quan trực tiếp đến nội dung đề xuất hỗ trợ.

c) Đơn vị tiếp nhận hồ sơ đề xuất hỗ trợ: Sở Thông tin và Truyền thông

- Địa chỉ nhận hồ sơ: 08 Lý Thái Tổ, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Đầu mối liên hệ: Ông Lê Ngọc Dũng – ĐT: 0941.990.770 hoặc ông Trần Ngọc Nhân – ĐT: 0389.533.510.

2. Hỗ trợ về công nghệ

a) Nội dung hỗ trợ:

Hỗ trợ tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp; hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ (theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP).

b) Hồ sơ đề xuất hỗ trợ, gồm:

- Tờ khai theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ, báo giá của bên cung cấp (nếu có).

- Những tài liệu, hồ sơ liên quan trực tiếp đến nội dung đề xuất hỗ trợ.

c) Đơn vị tiếp nhận hồ sơ đề xuất hỗ trợ: Sở Khoa học và Công nghệ

- Địa chỉ nhận hồ sơ: 15 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Đầu mối liên hệ: Ông Dương Bình Tuy – ĐT: 0829112112.

3. Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

a) Nội dung hỗ trợ:

- Hỗ trợ chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu tại doanh nghiệp (theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP).

- Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh; hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường; hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng cho DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị (theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP).

b) Hồ sơ đề xuất hỗ trợ, gồm:

- Tờ khai theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ, báo giá của bên cung cấp (nếu có).

- Tài liệu xác định DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến quy định tại Điều 17, 18 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT.

- Những tài liệu, hồ sơ liên quan trực tiếp đến nội dung đề xuất hỗ trợ.

c) Đơn vị tiếp nhận hồ sơ đề xuất hỗ trợ:

- Về hỗ trợ đào tạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Địa chỉ nhận hồ sơ: 08 Trần Hưng Đạo, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

+ Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Diệu – ĐT: 0262. 3855001 hoặc 0949092442.

- Về hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất kinh doanh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Địa chỉ nhận hồ sơ: 47 Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

+ Đầu mối liên hệ: Ông Trịnh Bá Sơn – ĐT: 0988.443.483.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu đề nghị lập hồ sơ đề xuất hỗ trợ gửi về đơn vị tiếp nhận hồ sơ theo thông tin nêu trên để được xem xét, giải quyết.

Với nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin tới các DNNVV trên địa bàn tỉnh để biết và tiếp cận./.

Nguồn tin: Trích từ nội dung Công văn số 1565/TB-SKHĐT ngày 6/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguồn Tin:
Công văn số 1565/TB-SKHĐT Tải file Xem văn bản
In Gửi Email
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả: