Vinh danh 18 tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII

Cập nhật lúc: 17/12/2019 55