04:19 Thứ bảy , Ngày 27 Tháng 02 Năm 2021
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 2106/KH-UBND 16/03/2020 Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp năm 2020 Tải về
2 9251/KH-UBND 12/11/2019 Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk năm 2020 Tải về
3 2722/KH-UBND 09/04/2019 Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
4 1873/KH-UBND 08/03/2019 Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh năm 2019 Tải về
5 1827/UBND-KGVX 07/03/2019 V/v thực hiện Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" năm 2019 Tải về
6 2722/KH-UBND 09/04/2018 VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI SỰ KINH DOANH TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 Tải về