Thứ Năm, 17 Tháng Mười, 2019

Đăng ký tham gia cuộc thi khởi nghiệp lần thứ 4 – SURF 2019 – Đà Nẵng

Từ ngày 10/10/2019 đến ngày 01/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp lần thứ 4 – SURF 2019.

  1. Mục đích: Phát hiện doanh nghiệp, tuyển chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, starup để bồi dưỡng, ươm tạo thành doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tạo điều kiện để các starup nổi bật tiếp cận với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các đối tác tiềm năng cho sự phát triển của starup.
  2. Đối tượng và điều kiện tham dự: Các doanh nghiệp khởi nghiệp không quá năm năm kể từ khi thành lập doanh nghiệp; các dự án khởi nghiệp, các ý tưởng và giải pháp kinh doanh đã có sản phẩm mẫu.
  3. Khu vực dự thi: Không giới hạn vị trí địa lý các đội dự thi.
  4. Thời gian tổ chức cuộc thi:
  • Từ ngày 20/9 đến ngày 10/10/2019: Truyền thông về cuộc thi, nhận đơn đăng ký để các starup đăng ký với Ban tổ chức cuộc thi.
  • Từ ngày 10/10 đến ngày 15/10/2019: vòng sơ khảo chọn ra 15 đội vào ngày bán kết.
  • Ngày 19/10/2019 (thứ bảy): Tổ chức thi bán kết.
  • Từ ngày 28-31/10/2019: Tổ chức bootcamp hướng dẫn các đội pitching (bằng tiếng Anh).
  • Ngày 01/11/2019: 6-8 đội thi pitching Chung kết tại SURF 2019.

5. Đăng ký tham gia cuộc thi: Các tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi vui lòng đăng ký theo mẫu trực tuyến gửi về Ban tổ chức Cuộc thi (địa chỉ đăng ký: bit.ly/surfpitching2019).

Các thông tin liên hệ: Chị Nguyễn Phước Hà Thiên, Vườn Ươm doanh nghiệp Đà Nẵng, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng. Điện thoại: 0935437177. Email: hathien.nguyen@dnes.vn

H.N