Thứ Năm, 17 Tháng Mười, 2019

Đắk Lắk có nhiều mô hình hợp tác xã nổi bật với cách làm mới

Trong những năm qua, măc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhiều Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã năng động, nâng cao tính tự chủ trong sản xuất kinh doanh trở thành nổi bật, điển hình từ nhiều cách làm mới.

Theo số liệu của tỉnh Đắk Lắk đến nay trên địa bàn tinh có 459 HTX và 03 liên hiệp HTX, trong đó có 262 HTX nông nghiệp, 55 HTX công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 26 HTX xây dựng, 48 HTX vận tải, 56 HTX thương mại và 12 Quỹ tín dụng nhân dân. Trong đó có nhiều HTX đã tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tận dụng khả năng về lao động địa phương, năng lực tài chính, mở mang ngành nghề nông thôn, phát triển ngành nghề mới, tạo công ăn việc làm cho thành viên lao động, từng bước nâng cao đời sống hội viên.

            Đầu tiên phải kể đến HTX Thông Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là HTX chuyển đổi theo Luật năm 2003 với tổng số xã viên là 586 thành viên. Hiện nay các hoạt động chủ yếu của Hợp tác xã là dịch vụ cung ứng đầu vào cho quá trình sản xuất: tưới tiêu thủy lợi, phân bón, giống, vật tư… với chất lượng tốt, được bà con thành viên và nông dân trên địa bàn đánh giá cao. Hợp tác xã hoạt động ổn định, lợi nhận tăng đều qua các năm, bình quân từ 100-150 triệu đồng/năm.

Tiếp đến là HTX nông nghiệp Tân Lập, huyện Krông Búk. Đây là HTX đã chuyển đổi theo Luật năm 2003, với tổng số xã viên là 198 thành viên. Hiện nay các hoạt động chủ yếu của HTX là dịch vụ cung ứng đầu vào cho quá trình sản xuất của bà con thành viên như: thủy lợi, phân bón, tín dụng nội bộ… với chất lượng tốt, được bà con thành viên và nông dân trên địa bàn đánh giá cao.

            HTX Quyết Thắng, huyện Krông Pắc là HTX hoạt động theo mô hình quản lý tập trung. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh doanh vận tải (vận tải khách theo tuyến cố định, xe buýt, taxi, vận tải hàng hóa), thương mại, cơ khí sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xăng dầu, quản lý bến xe. HTX có 03 đơn vị trực thuộc, là đơn vị có tốc độ tăng trưởng nhanh, đầu tư phát triển cả về phương tiện, dịch vụ và địa bàn hoạt động. Đặc biệt, hiện HTX có thành lập thêm chi nhánh doanh nghiệp trực thuộc tại tỉnh Khánh Hòa.

            Ngoài ra, phải kể đến HTX Vận tải Cư Mil, huyện Ea Súp hoạt động trên địa bàn biên giới, cách xa trung tâm tỉnh, giao thông đi lại khó khăn nhưng HTX đã phát huy tốt mọi nguồn lực để tổ chức kinh doanh dịch vụ, đầu tư đổi mới phương tiện, xây dựng bến bãi, xưởng sửa chữa, văn phòng đại diện. HTX đã tổ chức tốt tuyến vận chuyển hành khách đi các tỉnh khác, xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Rồi HTX Điện – Nước M’Đrắk không những làm tốt dịch vụ cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn huyện, bảo đảm an toàn, đáp ứng các quy định của ngành mà còn từng bước mở thêm ngành nghề, đầu tư phát triển…

            Theo đánh giá của Tỉnh ủy Đắk Lắk trong những năm qua cùng với sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về kinh tế tập thể, tỉnh đã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chính sách… để từng bước hoàn thiện nền kinh tế tập thể, tạo khuôn khổ pháp lý cho sự vận hành và phát triển nền kinh tế tập thể. Trên địa bàn tỉnh có nhiều HTX điển hình, nổi bật qua đó đã tương trợ, tự giúp đỡ nhau để cùng phát triển sản xuất, làm giàu cho hội viên và xã hội, đề cao tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng./.

Bá Thăng

Cisco 200-601 Demo Download With Low Price

Although the elastic Cisco 200-601 Demo Download of this elastic band and the load bearing are very good, but still want us to jump from here We lie down to the railings looked down, all out of a Cisco 200-601 Demo Download cold sweat. Now I know it, but I did not really know it at that 200-601 Demo Download time.What I Cisco 200-601 Demo Download came to conclude CCNA Industrial 200-601 in that unspeakable comprehension is what brigade betrays our brother. The voice was light, only I could hear myself.The voice is very light, but always stay Managing Industrial Networking for Manufacturing with Cisco Technologies in my memory. I am absolutely low tone quietly like a camouflage snake slipped through the shrubs into the apple orchard.

In the end, after all, 200-601 Demo Download the top name is right. Zeng Laoqi didn t know if he really couldn t Cisco 200-601 Demo Download understand or listen. In the oversized private Cisco 200-601 Demo Download room where Managing Industrial Networking for Manufacturing with Cisco Technologies Li Wu is located, at Cisco 200-601 Demo Download least 20 people have been CCNA Industrial 200-601 Demo Download seated, and CCNA Industrial 200-601 more than 10 are standing.

At this time he stopped CCNA Industrial 200-601 Demo Download the transfer. For the first time in his life, he consciously straightened his spine, and he felt the feeling of turning the serf as the master. Now it is really awkward The squadron made his military 200-601 Demo Download power down to Sima, but the left general Lu Bo luxury led his army. The other mother said My son, I want to go Managing Industrial Networking for Manufacturing with Cisco Technologies private, but I CCNA Industrial 200-601 am afraid that the two Cisco 200-601 Demo Download frontmen in front of the door are the ones who are Cisco 200-601 Demo Download sent to serve you. Your mother s bones are not cold.