Thứ Năm, 17 Tháng Mười, 2019

Hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019- Chú trọng hoạt động xúc tiến thương mại

Theo kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh năm 2019, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung vào chuỗi các hoạt động hỗ trợ sản phẩm khởi nghiệp gia nhập thị trường trong và ngoài nước; tổ chức Ngày hội khởi nghiệp của tỉnh; tập huấn nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp…

       Mục tiêu nâng cấp hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh lên cấp độ 2

Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019 tỉnh đặt mục tiêu phát triển, nâng cấp hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh lên cấp độ 2 (hệ sinh thái cơ bản) thông qua việc kết nối có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp; duy trì và phát triển bền vững các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh của tỉnh.

  Cụ thể, năm 2019 tỉnh hỗ trợ phát triển ít nhất 10 ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh. Từng ngành sẽ phải ban hành kế hoạch cụ thể hoặc lồng ghép để chung tay thực hiện cho mục tiêu này.

Lãnh đạo tham quan gian hàng khởi nghiệp tại Hội chợ Triển lãm chuyên ngành cà phê 2019

Đại diện nhóm tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp, Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện Pro cho biết, triển khai kế hoạch này, phía Công ty sẽ hỗ trợ gói tư vấn cung cấp các hạng mục trang thiết bị để tổ chức sự kiện và thiết kế nhận diện thương hiệu cho các sự kiện liên quan đến khởi nghiệp của tỉnh với tổng giá trị gói hỗ trợ quy đổi tương đương 200 triệu đồng/năm.

Một số sản phẩm khởi nghiệp được hỗ trợ trưng bày tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk 2019

Còn theo ông Phạm Đông Thanh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, năm nay Hội sẽ tiếp tục vận hành có hiệu quả Không gian làm việc chung về khởi nghiệp, phối hợp điều tra hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh để xây dựng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp kết nối đầu tư, ít nhất trong năm kết nối, hỗ trợ cho ít nhất 10 ý tưởng khởi nghiệp; phấn đấu mỗi doanh nghiệp đỡ đầu 01 dự án, ý tưởng.

Cần sự chung tay từ nhiều phía

Công tác kết nối, xúc tiến thương mại đầu tư cho các đề án khởi nghiệp trong thời gian qua đã được triển khai kịp thời, một số sản phẩm khởi nghiệp đã trình làng tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Tuy nhiên để  tạo điều kiện đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh đồng thời tạo sức hút và sức lan tỏa về công tác khởi nghiệp của tỉnh. Tỉnh Đắk Lắk đang từng bước hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh truyền thông để các đề án khởi nghiệp tăng cơ hội tiếp cận thị trường mới, kết nối mạng lưới nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh với các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp các tỉnh, thành phố khác.

Hoa hậu H’Hen Niê tham quan không gian khởi nghiệp của tỉnh

Theo lộ trình, tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu thành lập và vận hành Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo), tìm kiếm nhà đầu tư thiên thần trong việc huy động nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các dự án khởi nghiệp. Hướng đến giai đoạn 2018 – 2020 hỗ trợ phát triển ít nhất 50 ý tưởng, dự án khởi nghiệp, định hướng đến năm 2025 phát triển ít nhất 120 ý tưởng dự án khởi nghiệp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết thêm.

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ trao đổi với các startup

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1873/KH-UBND về Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh  năm 2019, trong đó UBND tỉnh yêu cầu Sở, ngành, địa phương ngoài các hoạt động chung theo nhiệm vụ được phân công, phải chủ động nghiên cứu lồng ghép công tác khởi nghiệp vào các hoạt động của đơn vị mình nhằm đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tránh chồng chéo, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND tỉnh đã có Công văn số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 chỉ đạo các Sở ngành trong phối hợp, triển khai hiệu quả mô hình “Cà phê doanh nhân – doanh nghiệp”-Thời gian: Sáng thứ Ba hàng tuần (từ 6h30 đến 7h30).– Địa điểm: Tại quán Cà phê Giọt Vàng (Số 02 Nguyễn Du, Tp. Buôn Ma Thuột). Riêng sáng thứ Ba tuần thứ 2 của tháng tổ chức tại Không gian chung về khởi nghiệp tỉnh (Tầng 2, tòa nhà Viettel, 48 Lý Tự Trọng, Tp. Buôn Ma Thuột),Cụ thể: Tuần thứ 7 (12/02/2019); Tuần thứ 11 (12/3/2019); Tuần thứ 15 (09/4/2019); Tuần thứ 20 (14/5/2019); Tuần thứ 24 (11/6/2019); Tuần thứ 28 (09/7/2019); Tuần thứ 33 (13/8/2019); Tuần thứ 37 (10/9/2019); Tuần thứ 41 (08/10/2019); Tuần thứ 46 (12/11/2019); Tuần thứ 50 (10/12/2019).Các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu tham gia vui lòng đăng ký qua số điện thoại 0262.3843354 (Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân – Sở Kế hoạch và Đầu tư) hoặc số điện thoại 0262.3873399 (Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ), di động  0947796467 (Thư ký Hội Doanh nhân trẻ), để tiện cho việc bố trí nội dung làm việc

Theo daklak.gov.vn

Most Accurate 010-150 PDF Download For Linux Essentials

Maybe one day the bottom of the photo Lpi 010-150 PDF Download will fade, but it doesn t matter, that scene has been left in my heart and will never die. Cheng Zhifang said You can bring your girlfriend to my place to talk about it in the next day. Zhong Chubo saw two points from her attitude First, she was very maintenance of the Jitianchi second, the fact itself was far Linux Essentials 010-150 more than that simple. Leave home In the evening, Huang Jian went in Lpi 010-150 PDF Download http://www.passexamcert.com/010-150.html a hurry and Entry Level Linux Essentials Certificate of Achievement did 010-150 PDF Download not bring her daughter s album out. I even started to tell the taxi driver.

Report, you see Mrs. Zhong, although there is always an accident, but every time something goes wrong, it s a good time. When I Lpi 010-150 PDF Download took out the photo, I still groaned Hey, forget this thing, don t mention it again. The old couple pushed and pushed, and finally decided to report to the Tianchi by the female elders that it is good Entry Level Linux Essentials Certificate of Achievement news or the truth of the bad news Tianchi, your Wu Zhou brother has already woken up, it is thanks to you Really Wu Zhou s brother woke up Tianchi jumped up and Linux Essentials 010-150 she was calm and calm, and she couldn t help but cheer. Let me, let me be your bride. Let me be the story of no matter who s story, let me go any distance, whether it will go too far or not, how many peaks and loops fans are still 010-150 PDF Download still, still your bride, when the original green plums withered, when the last bamboo horse passed away as the jade of Lantian The smog http://www.examscert.com dissipated in the years and the vicissitudes of the adult rounds are still faint. Lu, is of course Lpi 010-150 PDF Download a good guest. When Wu Zhou is toasting, he sincerely said Doctor Lu is my life saving benefactor.

She said our importance in such a relaxed tone. In the 010-150 PDF Download face of Julie, Su Daqiang Lpi 010-150 PDF Download still does not adapt to Linux Essentials 010-150 his new parent Lpi 010-150 PDF Download title, or as Entry Level Linux Essentials Certificate of Achievement usual, only laughs, does not say hello. We really don t know 010-150 PDF Download how to be tall. We and the melons have Lpi 010-150 PDF Download forced you to look at our villages and us, how sinister and arrogant our mountains are.