Chủ Nhật, 22 Tháng Chín, 2019

Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “Cà phê doanh nhân – doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh

Kể từ khi triển khai thực hiện (tháng 10/2018) đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức được trên 17 buổi gặp mặt với các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhìn chung, việc triển khai  bước đầu đạt được hiệu quả, được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, đón nhận tích cực. Thông qua các buổi “cà phê doanh nhân – doanh nghiệp”, lãnh đạo UBND tỉnh và doanh nghiệp, nhà đầu tư có cơ hội trao đổi thẳng thắn về tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời nắm bắt các vướng mắc về mặt cơ chế chính sách nói chung và khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng doanh nghiệp, nhà đầu tư nói riêng, để từ đó hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nhìn chung thời gian qua thành phần doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia còn hạn chế; thông tin về hoạt động “cà phê doanh nhân – doanh nghiệp” của tỉnh còn chưa được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể kịp thời nắm bắt, đăng ký tham gia khi có nhu cầu.

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn hoạt động “cà phê doanh nhân – doanh nghiệp” trong năm 2019, vừa qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn báo cáo UBND tỉnh một số kết quả triển khai trong thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã có Công văn số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 chỉ đạo các Sở ngành trong phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thời gian tới.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được phân công làm đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày thứ Năm của tuần trước đó, để giao các ngành nghiên cứu, tham mưu giúp lãnh đạo UBND tỉnh trả lời ngay trong buổi gặp mặt.

Các Sở ngành, đơn vị liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh có trách nhiệm phối hợp mời doanh nghiệp tham dự, phân công lãnh đạo đơn vị tham dự các buổi cà phê, chuẩn bị các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình để trực tiếp hướng dẫn, trao đổi với doanh nghiệp, thực hiện thông báo công khai về chương trình “Cà phê doanh nhân – doanh nghiệp” của UBND tỉnh tại Bộ phận Một cửa và trên Trang/ Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để doanh nghiệp biết và đăng ký tham gia, đồng thời cử cán bộ đầu mối để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu nội dung giúp lãnh đạo UBND tỉnh trả lời cho doanh nghiệp đã đăng ký và gửi kiến nghị trước buổi gặp gỡ.

Với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, cùng nỗ lực của các cấp ngành trên địa bàn tỉnh, hoạt động “cà phê doanh nhân – doanh nghiệp” được kỳ vọng sẽ tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận, hưởng ứng, tiếp tục là địa chỉ tin cậy, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đầu tư tại tỉnh.

Thời gian, địa điểm cụ thể của hoạt động này trong năm 2019 như sau:

– Thời gian: Sáng thứ Ba hàng tuần (từ 6h30 đến 7h30).

– Địa điểm: Tại quán Cà phê Giọt Vàng (Số 02 Nguyễn Du, Tp. Buôn Ma Thuột). Riêng sáng thứ Ba tuần thứ 2 của tháng tổ chức tại Không gian chung về khởi nghiệp tỉnh (Tầng 2, tòa nhà Viettel, 48 Lý Tự Trọng, Tp. Buôn Ma Thuột), cụ thể: Tuần thứ 7 (12/02/2019); Tuần thứ 11 (12/3/2019); Tuần thứ 15 (09/4/2019); Tuần thứ 20 (14/5/2019); Tuần thứ 24 (11/6/2019); Tuần thứ 28 (09/7/2019); Tuần thứ 33 (13/8/2019); Tuần thứ 37 (10/9/2019); Tuần thứ 41 (08/10/2019); Tuần thứ 46 (12/11/2019); Tuần thứ 50 (10/12/2019).

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu tham gia vui lòng đăng ký qua số điện thoại 0262.3843354 (Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân – Sở Kế hoạch và Đầu tư) hoặc số điện thoại 0262.3873399 (Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ), di động  0947796467 (Thư ký Hội Doanh nhân trẻ), để tiện cho việc bố trí nội dung làm việc.