Thứ Năm, 17 Tháng Mười, 2019

THÔNG BÁO Về việc tham gia Chương trình Tiếp cận nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ nền nông nghiệp Hoa Kỳ

Nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến áp dụng trong toàn bộ chuỗi nông sản từ nhân giống, chăm sóc, nuôi dưỡng, thu hoạch đến chế biến các sản phẩm nông nghiệp, từ ngày 12/11/2019 đến ngày 26/11/2019 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Chương trình “Tiếp cận nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ một nền nông nghiệp hiện đại điển hình – Nông nghiệp Hoa Kỳ”.

Nội dung Chương trình:

Các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia vui lòng trực tiếp liên hệ Viện Phát triển doanh nghiệp – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, gặp Nguyễn Hoàng Duy, ĐT: 024.35772373 – DĐ: 091.6779666, Fax: 024.35744031, Email: duynh@vcci.com.vn).

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông tin chương trình đến các doanh nghiệp biết để tham gia.

H.N