Chủ Nhật, 22 Tháng Chín, 2019

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh làm việc với đoàn công tác Jeollabuk – Hàn Quốc

I Cisco 400-101 pdf Oracle 1Z0-063 Exam hurried into the local department Cisco 300-115 pdf store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda Oracle 1Z0-063 Exam wished that 100-105 dumps pdfs I could just sleep through 100-105 dumps pdfs Chirsmas. But I hurried the best I could through all the people to the toy department. Once again Cisco 200-105 Exam I kind of mumbled3 to myself at the 1Z0-063 Dumps prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 Oracle 1Z0-063 Exam Cisco 200-105 Exam them. I found myself in the doll aisle5. Out of the corner of my Cisco 400-101 pdf eye I saw a Cisco 300-115 pdf little boy about 5 holding a lovely doll.He kept 100-105 dumps pdfs Oracle 1Z0-063 Exam 300-101 pdf touching6 her hair and he held her so gently. I could 100-105 dumps pdfs not seem to help myself. I just kept loking Cisco 400-101 pdf over Cisco 300-115 pdf at the little Cisco 200-105 Exam boy and wondered who the doll was 300-101 pdf for. I Cisco 400-101 pdf watched him turn to a woman and he called his aunt by name and said, “Are you sure I don’t have enough money?” She 1Z0-063 Dumps 1Z0-063 Dumps replied a 100-105 dumps pdfs bit impatiently, “You know that you don’t have enough money for it.” The aunt told the little boy not to go Cisco 300-115 pdf anywhere Cisco 200-105 Exam that she had to go and get some other things and would be back in a few minutes. And then she left the aisle. The Cisco 400-101 pdf Cisco 200-105 Exam boy continued to hold the doll. After a bit Cisco 200-105 Exam I asked the boy who the doll was for. He said, “It is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . He said, 1Z0-063 Dumps “No, Santa can’t go where my sister is…. 300-101 pdf I Cisco 300-115 pdf have to give the doll 300-101 pdf Cisco 200-105 Exam to my Mama to take to her. “I asked him where his siter was. He looked at me with the saddest eyes Cisco 200-105 Exam and said, “She was gone to Cisco 200-105 Exam be with 300-101 pdf Jesus.

My Daddy says that Cisco 400-101 pdf Mamma is going to have to go be 300-101 pdf with her.” My heart nearly stopped beating. Then 100-105 dumps pdfs the boy looked at 300-101 pdf me again and said, “I told my Daddy to tell my Mama not 1Z0-063 Dumps to go yet. I told him to tell her Oracle 1Z0-063 Exam to wait till I got back from the store.” Then he asked me 100-105 dumps pdfs if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled 300-101 pdf out some picture he’d had taken at the front of Cisco 200-105 Exam the store. He said, “I want my Mama to take this with her so the dosen’t ever forget me. I love my Cisco 300-115 pdf Mama so very much and I Cisco 300-115 pdf wish she dind not have to leave 100-105 dumps pdfs me.But Daddy says she will need to be with my sister.” I Cisco 400-101 pdf saw Cisco 300-115 pdf that the little boy 100-105 dumps pdfs had lowered his head and had Oracle 1Z0-063 Exam 1Z0-063 Dumps grown so qiuet. While he was not looking I reached into Cisco 200-105 Exam my purse and pilled out a handful of bills. I asked the little 100-105 dumps pdfs boy, “Shall we count that 300-101 pdf miney one more time?” He grew Cisco 300-115 pdf excited and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped 300-101 pdf my money in with his and 100-105 dumps pdfs we began to count Cisco 300-115 pdf it . Of course it was Oracle 1Z0-063 Exam plenty for the doll. He softly said, 1Z0-063 Dumps Cisco 300-115 pdf “Thank Oracle 1Z0-063 Exam you Jesus for giving me enough money.” Oracle 1Z0-063 Exam Then the boy said, “I just asked Jesus to give me Oracle 1Z0-063 Exam enough Oracle 1Z0-063 Exam money to buy this Cisco 400-101 pdf doll so Cisco 200-105 Exam Mama can take it with her to give Cisco 400-101 pdf my sister. 1Z0-063 Dumps And he heard my prayer. I 300-101 pdf wanted to ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave 100-105 dumps pdfs me enough to buy the doll and a rose for my Mama. She Cisco 400-101 pdf loves Cisco 200-105 Exam white rose so much. “In a few minutes the 300-101 pdf aunt came back and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about the little boy as I finished Cisco 400-101 pdf 300-101 pdf my shoppong in a ttally different spirit than when 100-105 dumps pdfs I Cisco 300-115 pdf had started. And Cisco 300-115 pdf I Cisco 400-101 pdf kept 1Z0-063 Dumps remembering a story I had seen in the newspaper Oracle 1Z0-063 Exam Cisco 200-105 Exam several days earlier about a drunk driver hitting a car 300-101 pdf and killing7 a little Cisco 400-101 pdf girl and the Mother was Cisco 200-105 Exam in serious condition. The family was deciding on whether to remove 1Z0-063 Dumps the life 1Z0-063 Dumps support. Now Cisco 400-101 pdf surely Cisco 300-115 pdf this little boy did Cisco 400-101 pdf Oracle 1Z0-063 Exam not belong with Cisco 300-115 pdf that 1Z0-063 Dumps story.Two days Oracle 1Z0-063 Exam later I read in the paper where the family had disconnected 300-101 pdf the Cisco 300-115 pdf 300-101 pdf life support and the young 1Z0-063 Dumps woman had died. 1Z0-063 Dumps I could not forget the little boy and just Oracle 1Z0-063 Exam kept wondering if the two were somehow 100-105 dumps pdfs connected. Later that day, Cisco 400-101 pdf I could not Cisco 200-105 Exam help myself and Oracle 1Z0-063 Exam I went out 100-105 dumps pdfs and bought aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And 100-105 dumps pdfs there she was holding a lovely 1Z0-063 Dumps white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in 1Z0-063 Dumps tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Ngày 28/11, Đoàn công tác của tỉnh Jeollabuk – Hàn Quốc làm việc với Hội Doanh nhân trẻ về một số chương trình hợp tác giữa hai tỉnh trong các lĩnh vực nông nghiệp; văn hóa- du lịch; công thương; giáo dục; cơ khí; đào tạo nghề và ngành hàng cà phê.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Phạm Đông Thanh trao đổi với đoàn tại buổi làm việc

Jeollabuk là tỉnh phía Tây Nam của Hàn Quốc với diện tích khoảng 8.066,8 km², dân số 1,87 triệu người, có thế mạnh về nông-công nghiệp, chế biến thực phẩm, điều này rất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và các tiềm năng nông nghiệp của tỉnh Đắk Lăk.

Chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi làm việc thành viên của Hội doanh nhân trẻ đã giới thiệu tới đoàn các lĩnh vực đang hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời mong muốn được hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực như xuất khẩu cà phê, mật ong, nông sản,  vận tải, xây dựng, du lịch, đồng thời mời đoàn và các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tham dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 sắp diễn ra ở Đắk Lắk.

Đại diện Hàn Quốc phát biểu tại buổi làm việc

Phía đoàn Hàn Quốc bày tỏ mong muốn được hợp tác với tỉnh Đắk Lắk trên nhiều lĩnh vực và hứa sẽ tìm các đối tác, nhà đầu tư có tiềm năng quan tâm đến thế mạnh của Đắk Lắk để kết nối đầu tư giữa hai tỉnh

Trong những ngày ở Đắk Lắk, đoàn sẽ đến thăm một số doanh nghiệp và showroom trưng bày giới thiệu sản phẩm của địa phương.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk