Thứ Năm, 17 Tháng Mười, 2019

Chương trình thí điểm đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện

Hiện nay, Cục phát triển doanh nghiệp đang phối hợp với Tổ chức huấn luyện doanh nghiệp quốc tế ActionCoach (IBC) triển khai thí điểm Chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên internet.

1. Mục tiêu Chương trình: Giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam có thể tự đánh giá tổng quan những vấn đề quan trọng, cốt lõi để phản ánh năng lực nội tại, qua đó giúp doanh nghiệp nhận diện được những điểm mạnh, điểm yếu cần cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Hoạt động của Chương trình: Chương trình sẽ giúp doanh nghiệp khảo sát, đo lường 10 chỉ số quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được các chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp đưa ra các tư vấn, hỗ trợ đối với các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải. Kết quả tổng hợp và phân tích tổng quan sức khỏe của doanh nghiệp được khảo sát làm cơ sở để giúp cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp đề xuất xây dựng chính sách và giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và thực trạng của doanh nghiệp.

3. Nội dung của chương trình được đăng tải tại website: smecare.business.gov.vn.

Để phối hợp triển khai có hiệu quả chương trình, góp phần vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông tin đến các doanh nghiệp biết để tham gia. Thông tin liên quan vui lòng trực tiếp liên hệ Cục Phát triển doanh nghiệp (đ/c Bùi Minh Tú, SĐT: 0989.660.398, email: contact@business.gov.vn).

H.N