Chủ Nhật, 22 Tháng Chín, 2019

Ban chỉ đạo và Ban tư vấn Khởi nghiệp khởi sự kinh doanh của tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 25/1, Ban chỉ đạo và Ban tư vấn triển khai kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đã họp để triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh buổi họp

I hurried into 70-697 Exam Dumps the local 70-697 Exam Dumps department store to 70-697 Study Guide grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and 70-697 Study Guide I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become 70-346 exam questions such a drag. I kinda 70-697 Exam Dumps wished that I could Cisco 300-070 pdf just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through all the people to the toy 70-697 Study Guide department. Once again 1Z0-062 study guide pdf I kind of mumbled3 to myself at the prices of 70-697 Exam Dumps all these toys, and wondered if the 1Z0-062 study guide pdf 1Z0-062 study guide pdf grandkids Cisco 300-070 pdf would even play whit4 them. 70-697 Exam Dumps I found myself in the doll aisle5. Out of the corner of my eye I 1Z0-062 study guide pdf saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair 70-412 exam questions and he held her so gently. I could not seem to help 1Z0-062 study guide pdf Cisco 300-070 pdf myself. I just kept Certguidepdf loking over at the little boy and 70-412 exam questions 1Z0-062 study guide pdf wondered who Cisco 300-070 pdf the doll was for. 70-697 Study Guide I watched him turn to a 70-346 exam questions woman and he called his aunt by name and said, “Are 1Z0-062 study guide pdf you sure I don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, “You know that you don’t have enough money for it.” The aunt told the little boy Certguidepdf not to go anywhere that she had to go and get some other things Certguidepdf and would be back in a few minutes. Cisco 300-070 pdf And then she left the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit I asked the boy who the doll was for. He said, “It is the doll 70-346 exam questions my sister wanted so 70-697 Exam Dumps 1Z0-062 study guide pdf badly for Chirsmas. She just knew that Santa 70-697 Exam Dumps would bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . 70-697 Exam Dumps He said, “No, Santa can’t go where my 70-697 Study Guide Cisco 300-070 pdf sister is…. I have to give the doll to my Mama to take to her. “I asked Cisco 300-070 pdf him where his 70-697 Exam Dumps siter was. He looked at me with 70-346 exam questions the 70-412 exam questions saddest eyes and 70-697 Study Guide said, “She was gone to be with Jesus. My 70-697 Study Guide Daddy says that 70-697 Exam Dumps Mamma is going to have to go be with her.” My heart nearly stopped beating. Then the boy looked at 70-346 exam questions me again and said, 70-346 exam questions “I told my Daddy to tell my Mama not to go yet. I told him to tell her to wait 70-346 exam questions till I got back from the store.” 70-697 Study Guide Then he asked 70-412 exam questions me if i wanted to see 70-412 exam questions 70-346 exam questions his picture. I told him I’d love to. He pulled out some picture he’d had taken at the front of the store. He said, “I 1Z0-062 study guide pdf want my Mama to take 70-412 exam questions this with her so the dosen’t ever forget me. I love 70-697 Exam Dumps my Mama so very much and I wish 70-697 Exam Dumps she dind not have to Cisco 300-070 pdf Certguidepdf 70-697 Study Guide leave me.But Daddy says 70-346 exam questions she will need to be with Certguidepdf my sister.” 70-697 Study Guide I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked the little boy, “Shall we count that Cisco 300-070 pdf miney one more time?” 1Z0-062 study guide pdf He grew excited and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I 70-412 exam questions slipped my money 70-412 exam questions in with his and we began to count it . Of course it was plenty for 70-346 exam questions the doll. He softly said, 1Z0-062 study guide pdf “Thank you Jesus for giving me enough money.” Then the boy 70-697 Exam Dumps said, “I 70-412 exam questions Certguidepdf just 70-346 exam questions asked Jesus to 70-412 exam questions give me enough Certguidepdf money to buy this doll 70-346 exam questions so Mama 70-412 exam questions 70-697 Study Guide 1Z0-062 study guide pdf can take Certguidepdf it with her to give my sister. And he heard 70-697 Study Guide my prayer. I wanted to Cisco 300-070 pdf Cisco 300-070 pdf ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but Certguidepdf Cisco 300-070 pdf I didn’t ask him, but he gave 70-697 Exam Dumps me enough to buy the doll and 70-346 exam questions 70-412 exam questions a rose 70-412 exam questions for my Mama. She loves white rose 70-697 Study Guide so much. “In Cisco 300-070 pdf a few minutes the Certguidepdf aunt came back and I wheeled my 1Z0-062 study guide pdf cart away. I could not keep from 70-412 exam questions thinking about the little boy as I finished my shoppong Cisco 300-070 pdf in a ttally different spirit than when Certguidepdf I 70-346 exam questions Cisco 300-070 pdf had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier about a drunk driver hitting 70-697 Study Guide a car and killing7 a little girl and the Mother was in serious condition. The family was deciding on whether to remove the life support. Now Certguidepdf surely this little 70-697 Exam Dumps boy did not belong 70-697 Study Guide with that 70-346 exam questions story.Two days later I read in 1Z0-062 study guide pdf the paper where the family 70-346 exam questions had disconnected the life 70-412 exam questions support 1Z0-062 study guide pdf and the young woman had died. I could not Cisco 300-070 pdf forget the little 1Z0-062 study guide pdf boy and just kept wondering 70-697 Exam Dumps if the two were somehow connected. Later that day, I could 70-412 exam questions not help myself and I went out and bought aome white roses and Certguidepdf took them to the funeral home where the yough woman was .And there she 70-697 Study Guide Certguidepdf was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and Certguidepdf the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had Certguidepdf for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, thời  gian qua, công tác tuyên truyền  khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của tỉnh đã được sự quan tâm đẩy mạnh trên sóng của Đài PT –TH tỉnh, Báo Đắk Lắk; Cổng Thông tin điện tử tỉnh và một số trang mạng xã hội. Năm 2018, UBND tỉnh phối hợp với Hội doanh nhân trẻ tỉnh và các sở, ngành tổ chức thành công cuộc thi khởi nghiệp khởi sự kinh doanh của tỉnh, các dự án lọt vào chung kết đã nhận được nhiều sự đầu từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Công tác kết nối xúc tiến thương mại đầu tư cho các dự án khởi nghiệp được triển khai khá tốt và kịp thời, một số sản phẩm khởi nghiệp đã được Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột cho phép tham dự trưng bày sản phẩm tại buổi họp báo Lễ hội cà phê lần 7 năm 2019, qua đó tạo điều kiện đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh, đồng thời tạo sức hút lan tỏa khởi nghiệp. Có 2 đơn vị đang bao tiêu đầu ra cho các sản phẩm khởi nghiệp là chuỗi cửa hàng Qùa Tây Nguyên trụ sở chính 199 Lê Hồng Phong và cửa hàng Eder farm số 33 Ngô Quyền, Thành phố Buôn Ma Thuột. Thông thông qua đó các sản phẩm khởi nghiệp có cơ hội quảng bá tiêu dùng rộng rãi tới cộng đồng trong và ngoài tỉnh.

Để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp khởi sự kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Sở Công thương, Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp và Công ty TNHH Tinh Tú thực hiện bố trí 1 gian hàng chung cho các thí sinh khởi nghiệp tại Lễ Hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Ông Phạm Đông Thanh – Giám đốc công ty cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh như: nên quan tâm đến các đề án về nông nghiệp công nghệ cao có hướng trọng tâm trọng điểm của tỉnh; kêu gọi các nhà đầu tư hỗ trợ kinh phí cho các đề án khởi nghiệp khởi sự kinh doanh; hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp vay vốn và kết nối đầu tư, đồng thời điều tra hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh để xây dựng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk; tổ chức học tập, khảo sát với hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh bạn để kết nối trao đổi học tập.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: thời gian tới, các sở, ngành tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử “Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk”; xây dựng chuyên trang, chuyên mục khởi nghiệp trên báo giấy và báo online; tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu tại không gian làm việc chung về khởi nghiệp để kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cho công tác khởi nghiệp của tỉnh; chú trọng tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh năm 2019 gắn với trưng bày, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp; tiếp tục phối hợp với quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam tổ chức tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khởi nghiệp và có kế hoạch hỗ trợ các thí sinh tham dự chương trình Shark-tank Việt Nam mùa 3…

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đắk Lắk