Thứ Hai, 20 Tháng Năm, 2019

Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch 1873/KH-UBND về triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2019, với mục tiêu phát triển, nâng câp hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh lên cấp độ 2 (hệ sinh thái cơ bản) theo đó nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm là: Duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử “Khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk; Duy trì và phát triển mục “Khởi nghiệp” phát sóng lúc 19h45 phút vào thứ 4 hàng tuần trên kênh DRT; Xây dựng Chuyên trang khởi nghiệp trên các trang báo giấy/báo online. Tổ chức hội nghị, hội thảo, các sự kiện khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh (cụ thể tổ chức một số chương trình lớn như Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2019, lựa chọn các dự án, sản phẩm tiêu biểu tham dự các sự kiện khởi nghiệp cấp quốc gia, tham dự hội chợ triển lãm, Techfest Việt Nam…Ngày Hội phụ nữ khởi nghiệp quy mô cấp tỉnh lần thứ II năm 2019, gắn với trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm truyền thống, thủ công mỹ nghệ, đặc sản của tỉnh, kết nối xúc tiến thương mại cho các đề án/doanh nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ phát triển ít nhất 10 ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh của tỉnh…).

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý những nội dung vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện.

K.O