Thứ Tư, 13 Tháng Mười Một, 2019

Vườn ươm khởi nghiệp

1. KHÔNG GIAN CHUNG VỀ KHỞI NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK: ĐẮK LẮK STARTUP

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Chi nhánh Viettel – 48 Lý Tự Trọng, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

2. CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Chi nhánh Viettel – 48 Lý Tự Trọng, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk