Thứ Tư, 13 Tháng Mười Một, 2019

Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội nghề nghiệp

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật;

2. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa;

3. Hội Doanh nhân trẻ;