Thứ Tư, 13 Tháng Mười Một, 2019

Văn bản Trung ương

Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

Thông báo, Tin hoạt động, Tin nổi bật, Uncategorized, Văn bản Trung ương
Ngày 19/7/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2019/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án 'Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025'. Although people are less dangerous, but it is better than a group of people who are not willing to wait for us to do Dump the cannon fodder The guys stay together, Camilla suggested. I will call out the marsh jumps later, lets hunt a few highgrade carnivores, make a http://www.examitpass.com/ bloodsucking agent and sell them! I understand now Nothing can be short of money. Later, Xi Sa Dawei MB2-712 special, what to advertise through the satellite channel, screaming the effect of the drug, adding addictive Rainbow Sugar to the pharmacy. No, I heard the people say that the price of the ritual is very high, eve
Phát động Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019

Phát động Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019

Hướng dẫn đăng ký, Thông báo, Tin hoạt động, Tin Khởi nghiệp, Tin nổi bật, Văn bản Địa phương, Văn bản Trung ương, Ý tưởng
Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019, với những nội dung chính như sau: Đối tượng dự thi: Thanh niên Việt Nam độ tuổi từ 18 - 35 có ý tưởng/dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệpNội dung dự án: Các ý tưởng/dự án sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồngThời gian tổ chứcchấm thi: Từ tháng 7/2019 - tháng 11/2019Hồ sơ nộp về Tỉnh đoàn trước ngày 15/6/2019, SĐT: 0262. 3855.574 (gặp a. Đang) CV-cuoc-thi-khoi-nghiep-TNNT-2019Tải xuống Most Accurate Microsoft 70-461 Answers Moreover, since he started collecting debts, after all, he
Thông tin mới cho các bạn khởi nghiệp về Công nghệ

Thông tin mới cho các bạn khởi nghiệp về Công nghệ

Thông báo, Tin hoạt động, Tin Khởi nghiệp, Tin nổi bật, Uncategorized, Văn bản Trung ương
Chính thức: Startup công nghệ Việt Nam được miễn thuế 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ vừa được Chính phủ ban hành, nêu rõ nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng... Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng... Đối tượng áp dụng bao gồm các doanh nghiệp được thành lập, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do Chính phủ ban hành

Văn bản Trung ương
I hurried into 70-697 Exam Dumps the local 70-697 Exam Dumps department store to 70-697 Study Guide grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and 70-697 Study Guide I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become 70-346 exam questions such a drag. I kinda 70-697 Exam Dumps wished that I could Cisco 300-070 pdf just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through all the people to the toy 70-697 Study Guide department. Once again 1Z0-062 study guide pdf I kind of mumbled3 to myself at the prices of 70-697 Exam Dumps all these toys, and wondered if the 1Z0-062 study guide pdf 1Z0-062 study guide pdf grandkids Cisco 300-070 pdf would even play whit4 them. 70-697 Exam Dumps I found myself in...

Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Văn bản Trung ương
I hurried into the local department store to grab1 some Itcertguide last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I just had so much to do. Itcertguide Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda Examguideview wished that I could 300-075 dumps just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through 70-697 PDF all 300-075 vce the 300-075 vce Cisco 300-075 dump people to the toy department. Once again I 70-697 PDF kind of mumbled3 to myself at the prices of all these 300-075 pdf toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the Itcertguide doll aisle5. Out of Examguideview the corner of my eye I saw Cisco 300-075 dump a little boy 300-075 dumps about 300-075 vce 5 hold...
Phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa

Phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa

Thông báo, Tin hoạt động, Uncategorized, Văn bản Trung ương
       Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Ảnh minh họa        Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử bao gồm:        1- Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiền lương cho người lao động

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiền lương cho người lao động

Thông báo, Tin hoạt động, Tin nổi bật, Uncategorized, Văn bản Trung ương
       Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. Ảnh minh họa        Về nguyên tắc xây dựng định mức lao động, Nghị định nêu rõ: Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc:        1. Định mức lao động được thực hiện cho từng bước công việc, từng công đoạn và toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở tổ chức lao động khoa học, tổ chức sản xuất hợp lý.        2. Mức lao động được xây dựng trên cơ sở cấp bậc của công việc hoặc chức danh, phù hợp với cấp bậc, trình độ đào tạo của người lao động, quy trình công
Sửa một số quy định về đăng ký doanh nghiệp

Sửa một số quy định về đăng ký doanh nghiệp

Tin Khởi nghiệp, Tin nổi bật, Uncategorized, Văn bản Trung ương
       Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CPngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.        Nghị định bổ sung quy định đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định khác tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký ki