Thứ Năm, 24 Tháng Một, 2019

Ban biên tập

1. Trưởng ban:

Ông Huỳnh Văn Tiến, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Phó trưởng ban: 

2.1. Ông Phạm Đông Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ô tô An Phước, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đắk Lắk, Phó Trưởng ban Thường trực;

2.2. Ông Nguyễn Ngọc Tý, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông , Phó Trưởng ban;

2.3. Ông Phạm Trọng Phát, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Đoàn kết Tập Hợp thanh niên Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban.

3.Thành viên:

3.1. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh;

3.2. Ông Nguyễn Hoàng Dưỡng, Phó Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông;

3.3. Ông Trần Đức Hiền, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ;

3.4. Ông Nguyễn Văn Kế, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Gia Khang, Ủy viên Hội Doanh nhân trẻ;

3.5. Bà Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn;

3.6. Bà Nguyễn Việt Nhân, Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp Kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3.7. Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty TNHH XDTM và trang trí nội thất Phước Nhật Long, hội viên Hội Doanh nhân trẻ;

3.8. Ông Nguyễn Bá Thăng, Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông;

3.9. Ông Trần Doãn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành , Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh;

3.10. Ông Trần Tấn Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và sự kiện Pro, hội viên Hội Doanh nhân trẻ